สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
การอบรมอื่นๆ
HA451:
การเตรียมตัวเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
07 ส.ค. 2565 - 11 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 มิ.ย. 2565 - 25 ก.ค. 2565
รายละเอียด
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพ ระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
18 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 25 ก.ค. 2565
รายละเอียด
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
19 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 08 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
25 ส.ค. 2565 - 25 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 08 ส.ค. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
วันที่อบรม:
26 ส.ค. 2565 - 26 ส.ค. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565 - 25 ก.ค. 2565
รายละเอียด
HA607:
PDPA for Healthcare ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom รุ่นที่ 1
วันที่อบรม:
06 ก.ย. 2565 - 06 ก.ย. 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2565 - 01 ก.ย. 2565
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง