สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
การอบรมอื่นๆ
HA201:
HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่อบรม:
20 ส.ค. 2567 - 22 ส.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
20 พ.ค. 2567 - 20 ก.ค. 2567
เต็ม/สำรองที่นั่งว่าง
HA502:
แนวคิด LEAN & Design Thinking และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์
วันที่อบรม:
27 ส.ค. 2567 - 30 ส.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
27 พ.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
เต็ม/สำรองที่นั่งว่าง
HA705:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation)
วันที่อบรม:
05 ก.ย. 2567 - 06 ก.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
05 มิ.ย. 2567 - 05 ส.ค. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
HA602:
คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
วันที่อบรม:
04 ก.ย. 2567 - 06 ก.ย. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
05 มิ.ย. 2567 - 05 ส.ค. 2567
เต็ม/สำรองที่นั่งว่าง
HA451:
การเตรียมตัวเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp)
วันที่อบรม:
05 ส.ค. 2567 - 09 ส.ค. 2567

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
25 มิ.ย. 2567 - 15 ก.ค. 2567
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง