สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว

ลงทะเบียน สมัครสมาชิก
เอกสารที่ต้องเตรียมในการสำรองที่นั่ง
  • เลขบัตรประชาชน และ email ของบุคคลที่สมัคร
  • เลขประกอบวิชาชีพของบุคคลที่จะรับการอบรม
  • ที่อยู่ และ เลขผู้เสียภาษีสำหรับการออกใบเสร็จ
สมัครสมาชิก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ


Forgot Password?