สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
กรอกรายละเอียด เพื่อสมัครสมาชิก
รูปของท่าน

jpg file ขนาด 180x200 pixel
รายละเอียดส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
นพ. พญ. นาย นาง น.ส. อื่นๆ
กรณีเลือกอื่นๆ

ชื่อ *

นามสกุล *

เลขบัตรประชาชน *

Email *

Username *

Password *

Confirms Password *
สถานะการทำงาน
แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
นักกายภาพบำบัด
นักเทคนิคการแพทย์
อื่นๆ/ผู้ประสานงานสถานพยาบาล
เลขประกอบวิชาชีพ:
เลขสมาชิกสภาการพยาบาล:

สถานที่ทำงาน *


ตำแหน่งสายงาน *
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้ประสานงานสถานพยาบาล
หัวหน้างาน / ฝ่าย อื่นๆ
ที่อยู่ส่งเอกสาร
บ้าน
ที่ทำงาน
เลขที่ *
ซอย *
ถนน

จังหวัด *
เขต / อำเภอ
แขวง / ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องเว้นวรรค) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเว้นวรรค) *
เบอร์ Fax (ไม่ต้องเว้นวรรค)

โปรดกรอกตัวหนังสือตามตัวอย่างข้างล่างในช่อง ก่อนกดส่งข้อมูล