สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL014:
e-learning STEP 2 กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล
รุ่น 3
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 15 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล

เนื้อหา
1. Overview กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล
1.1 What :รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลคืออะไร มีอะไรบ้าง
1.2 Why :คุณค่าและความสำคัญที่ยอมรับ ของการบันทึกทางการพยาบาล
1.3 ประเด็นการบันทึกทางการพยาบาลที่เป็นปัญหาที่ต้องเปลี่ยน

2. มาตรฐาน HA กับกระบวนการพยาบาล
มาตรฐาน HA II-2 การปฏิบัติพยาบาลต้องใช้กระบวนการพยาบาล และต้องบันทึกสาระที่กระทำตามกระบวนการพยาบาล

3. FOCUS CHARTING ตอน 1
FOCUS CHARTING รูปแบบการบันทึกที่เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก

4. FOCUS CHARTING ตอน 2
หลักการสำคัญ Focus Charting

5. FOCUS CHARTING ตอน 3
เปรียบเทียบรูปแบบ Focus charting และกระบวนการพยาบาล

6 FOCUS CHARTING ตอน 4
6.1วิธีเขียนประเด็น Focus
6.2 ประโยชน์ ของ Patient Focus List

7. การประเมินเวชระเบียนตามเกณฑ์
การประเมินเวชระเบียนในส่วนกระบวนการการพยาบาลตามเกณฑ์ สปสช

8. สรุปภาพรวม
สรุปภาพรวมกระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล