สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
EL002:
e-learning STEP 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ
รุ่น 5
วันที่อบรม: 01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567
ระยะเวลาการอบรม 366 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 1000 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 297 คน
ค่าลงทะเบียน 1399 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2567


ราคานี้รวม
อื่นๆ

วิทยากร:
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
อ.วราภรณ์ สักกะโต
อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์สถานที่อบรม:
https://halearningonline.ha.or.th/

ดาวน์โหลดจดหมายการอบรมได้ที่ www.ha.or.th/TH/Downloads/รายการจดหมายตอบรับและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง?CategoryID=181


เอกสารประกอบการอบรม
1. คู่มือการใช้งานเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ click here
2. จม.ตอบรับอบรม click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
• บุคลากรที่เริ่มต้น เข้าสู่การพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจงานพัฒนาคุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
• มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ : Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า, หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome, Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและปรัชญาคุณภาพ HA สู่การปฏิบัติงานประจำ
2. มีทักษะและสามารถใช้เครื่องมือคุณภาพพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม


เนื้อหา
1. Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
2. แนวคิดการคุณภาพ
3. ทำงานประจำให้ดี
3.1 3P
3.2 Customer focus
4. 12 กิจกรรมทบทวน
4.1 การทบทวนข้างตียง Bedside review/C3THER
4.2 การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ
4.3 คำถามฮิตเรื่องการทบทวน
5. การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI
7. มีอะไรให้คุยกัน
7.1 ทักษะการสื่อสาร_การฟัง
7.2 ทักษะการสื่อสาร_การใช้ภาษายีราฟ
7.3 ทักษะการทำงานเป็นทีม_การใช้หมวก 6 สี
8. Unit-based Quality
8.1 Unit-based Quality (Purpose )
8.2 Unit-based Quality (Process)
8.3 Unit-based Quality (Performance )
9. สรุปบทเรียนทั้งหลักสูตร