สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
รุ่น 4
วันที่อบรม: 26 ส.ค. 2565    - ถึง -    26 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 44 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565    - ถึง -    05 ส.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ทีม HACC /QC


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meetingเอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับหลักสูตร SS048 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accrditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2565 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ จำนวน 177 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหา


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กรุงไทย 0 0 22
กุดชุม 0 0 22
กันทรลักษ์ 0 0 22
กุดข้าวปุ้น 0 0 22
โขงเจียม 0 0 22
เขวาสินรินทร์ 0 0 22
ค่ายบางระจัน 0 0 22
ค่ายสุรนารี 0 0 22
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 0 0 22
คำชะอี 0 0 22
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0 22
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 0 0 22
ชำนิ 0 0 22
เซนต์เมรี่ 0 0 22
ดอนพุด 0 0 22
ดงหลวง 0 0 22
เทพรัตน์นครราชสีมา 0 0 22
นครนายก 0 0 22
นาจะหลวย 0 0 22
น้ำยืน 0 0 22
บางบาล 0 0 22
ป่าโมก 0 0 22
ประทาย 0 0 22
ปักธงชัย 0 0 22
พระนารายณ์มหาราช 0 0 22
พิบูลมังสาหาร 0 0 22
พระศรีมหาโพธิ์ 0 0 22
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 0 22
ภูเขียว 0 0 22
มหาราชนครราชสีมา 0 0 22
ม่วงสามสิบ 0 0 22
ลาดบัวหลวง 0 0 22
วิภารามปากเกร็ด 0 0 22
วิหารแดง 0 0 22
ศรีธัญญา 0 0 22
สถาบันโรคทรวงอก 0 0 22
สีคิ้ว 0 0 22
สำโรงทาบ 0 0 22
ห้วยแถลง 0 0 22
หนองหงส์ 0 0 22
องครักษ์ 0 0 22
อุทัย 0 0 22