สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
รุ่น 3
วันที่อบรม: 25 ส.ค. 2565    - ถึง -    25 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 45 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565    - ถึง -    05 ส.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ทีม HACC /QC


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meetingเอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับหลักสูตร SS048 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accrditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2565 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ จำนวน 177 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม


เนื้อหา
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
ขลุง 0 0 45
ค่ายนวมินทราชินี 0 0 45
งาว 0 0 45
ชุมแสง 0 0 45
ดอกคำใต้ 0 0 45
ตรอน 0 0 45
ท่าสองยาง 1 0 44
ทุ่งโพธิ์ทะเล 0 0 45
ทับคล้อ 0 0 45
ท่าใหม่ 0 0 45
ท่าตะเกียบ 0 0 45
บ้านตาก 0 0 45
บ่อทอง 0 0 45
ปง 0 0 45
พบพระ 0 0 45
พรหมพิราม 0 0 45
พิชัย 0 0 45
พรานกระต่าย 0 0 45
แมคคอร์มิค 0 0 45
แม่จริม 0 0 45
แม่ใจ 0 0 45
แม่สะเรียง 0 0 45
มะเร็งลำปาง 0 0 45
รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 45
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ 0 0 45
ร้องกวาง 0 0 45
ลำปาง 0 0 45
ลับแล 0 0 45
เวียงเชียงรุ้ง 0 0 45
วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0 0 45
วัดสิงห์ 0 0 45
วังจันทร์ 0 0 45
ศรีสัชนาลัย 0 0 45
สะเมิง 0 0 45
เสริมงาม 0 0 45
สบปราบ 0 0 45
สามง่าม 0 0 45
สว่างอารมณ์ 0 0 45
สนามชัยเขต 0 0 45
สัตหีบ กม.10 0 0 45
สถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 45
สมุทรปราการ 0 0 45
หนองม่วงไข่ 0 0 45
หล่มสัก 0 0 45
หันคา 0 0 45