สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565
รุ่น 3
วันที่อบรม: 25 ส.ค. 2565    - ถึง -    25 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 45 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 28 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565    - ถึง -    08 ส.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ทีม HACC /QC


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meetingเอกสารประกอบการอบรม
1. จดหมายตอบรับหลักสูตร SS048_รุ่น 3 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accrditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2565 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ จำนวน 177 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม


เนื้อหา
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กรุงไทย 0 0 0
กำแพงแสน 1 1 -1
แก่งกระจาน 1 1 -1
กาฬสินธุ์ 0 0 0
กันทรวิชัย 0 0 0
กุสุมาลย์ 0 0 0
กุดชุม 0 0 0
กันทรลักษ์ 0 0 0
กุดข้าวปุ้น 0 0 0
ขลุง 1 1 -1
โขงเจียม 0 0 0
เขาพนม 1 1 -1
เขวาสินรินทร์ 0 0 0
ค่ายบางระจัน 0 0 0
ค่ายรามราชนิเวศน์ 0 0 0
ค่ายนวมินทราชินี 0 0 0
ค่ายศรีพัชรินทร 0 0 0
ค่ายสุรนารี 0 0 0
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 0 0 0
คำชะอี 0 0 0
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0
คามิลเลียน 0 0 0
งาว 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 0 0 0
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 0 0 0
เจริญกรุงประชารักษ์ 0 0 0
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 0 0 0
ชุมแสง 0 0 0
ชำนิ 1 1 -1
เซนต์เมรี่ 0 0 0
ดอกคำใต้ 1 1 -1
ดอนพุด 0 0 0
ดำเนินสะดวก 0 0 0
ดงหลวง 0 0 0
ตรอน 1 1 -1
ตากสิน 0 0 0
ท่าสองยาง 1 1 -1
ทุ่งโพธิ์ทะเล 0 0 0
ทับคล้อ 0 0 0
ท่ากระดาน 0 0 0
ท่าใหม่ 1 1 -1
ท่าตะเกียบ 0 0 0
เทพรัตน์นครราชสีมา 0 0 0
ทุ่งสง 1 1 -1
ทหารผ่านศึก 0 0 0
ธวัชบุรี 0 0 0
ธัญญารักษ์อุดรธานี 0 0 0
นครนายก 0 0 0
นาทม 0 0 0
นาแก 0 0 0
นาแห้ว 0 0 0
นิคมน้ำอูน 0 0 0
นาจะหลวย 0 0 0
น้ำยืน 0 0 0
บ้านตาก 0 0 0
บางบาล 0 0 0
บ่อพลอย 0 0 0
บ้านโป่ง 0 0 0
บ่อทอง 0 0 0
บ้านผือ 0 0 0
ปง 0 0 0
ป่าโมก 0 0 0
ปากท่อ 0 0 0
เปือยน้อย 0 0 0
ประทาย 0 0 0
ปักธงชัย 1 1 -1
พบพระ 0 0 0
พรหมพิราม 0 0 0
พิชัย 0 0 0
พรานกระต่าย 1 1 -1
พระนารายณ์มหาราช 1 1 -1
พระยืน 0 0 0
พรเจริญ 0 0 0
พิบูลมังสาหาร 0 0 0
พระศรีมหาโพธิ์ 0 0 0
พัทลุง 1 1 -1
โพธิ์ศรีสุวรรณ 0 0 0
ภูเรือ 0 0 0
ภูเขียว 0 0 0
แมคคอร์มิค 1 1 -1
แม่จริม 1 1 -1
แม่ใจ 0 0 0
แม่สะเรียง 1 1 -1
มะเร็งลำปาง 0 0 0
รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0
มหาสารคาม 0 0 0
มหาราชนครราชสีมา 0 0 0
ม่วงสามสิบ 1 1 -1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่ 1 1 -1
ร้องกวาง 0 0 0
ลำปาง 1 1 -1
ลับแล 1 1 -1
ลาดบัวหลวง 0 0 0
เวียงเชียงรุ้ง 0 0 0
วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0 0 0
วัดสิงห์ 1 1 -1
วิภารามปากเกร็ด 0 0 0
วิหารแดง 0 0 0
วังจันทร์ 0 0 0
ศรีสัชนาลัย 0 0 0
ศรีธัญญา 0 0 0
สะเมิง 0 0 0
เสริมงาม 1 1 -1
สบปราบ 0 0 0
สามง่าม 1 1 -1
สว่างอารมณ์ 0 0 0
สถาบันโรคทรวงอก 0 0 0
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0 0 0
สนามชัยเขต 0 0 0
สัตหีบ กม.10 0 0 0
สถาบันราชประชาสมาสัย 1 1 -1
สมุทรปราการ 0 0 0
สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 0 0 0
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 0 0 0
สุวรรณคูหา 0 0 0
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 0 0 0
สีคิ้ว 1 1 -1
สำโรงทาบ 0 0 0
สิงหนคร 0 0 0
สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 0
หนองม่วงไข่ 0 0 0
หล่มสัก 0 0 0
หันคา 0 0 0
ห้วยผึ้ง 0 0 0
ห้วยแถลง 0 0 0
หนองหงส์ 1 1 -1
เหนือคลอง 1 1 -1
องครักษ์ 0 0 0
อุทัย 0 0 0


หมดเขตการรับสมัคร