สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
PT046:
HA journey for Quality Movement ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2566
รุ่น 1
วันที่อบรม: 26 ม.ค. 2566    - ถึง -    30 ก.ย. 2566
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 92 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 22 คน
ค่าลงทะเบียน 20000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 พ.ย. 2565    - ถึง -    16 ม.ค. 2566


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อื่นๆ

วิทยากร:
1. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ
2. ดร.บรรจง จำปา รอง ผอ.สรพ
3. อ.วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
4. ทีมผู้เยี่ยมสำรวจ
5. ทีมที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านระบบ zoomเอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรมหลักสูตร PT046 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ระหว่างเริ่มต้นการพัฒนา กำลังพัฒนาในขั้นหนึ่ง และขั้นสอง ที่มีความสมัครใจพัฒนาและมีเป้าหมายเข้าสู่การรับรอง HA โดยสมัครเข้าร่วมตามแนวทางที่สถาบันกำหนด


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้/แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ HA หรือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานพยาบาล โดยการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องแนวคิด เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ ตามระดับขั้น สามารถวิเคราะห์ GAP ของการพัฒนาได้
3. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานพยาบาล สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องแนวคิดคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ และมาตรฐาน HA ระหว่างโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางต่างๆ


เนื้อหา
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3DdYUe3

สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กองบิน 41 0 0 1
กองบิน 46 0 0 1
กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 0 0 1
กองบิน 2 0 0 1
กุยบุรี 0 0 1
กรุงเทพจุรีเวช 0 0 1
กองบิน 23 0 0 1
กองบิน 1 0 0 1
กองบิน 21 0 0 1
เกาะลันตา 0 0 1
กรุงเทพสมุย 0 0 1
กองบิน กองบิน 56 0 0 1
การแพทย์แผนไทย 0 0 1
กองการแพทย์ การท่าเรือแห่งประไทย 0 0 1
กว๋องสิวมูลนิธิ 0 0 1
การไฟฟ้านครหลวง 0 0 1
กรุงเทพปากช่อง 0 0 1
กรุงเทพเพชรบุรี 0 0 1
กรุงเทพสนามจันทร์ 0 0 1
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0 0 1
กองบินทหารเรือ 0 0 1
กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 0 0 1
กองพันพยาบาล สนับสนุน 0 0 1
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ (กวป.พอ) 0 0 1
กัลยาณิวัฒนาการุณย์ 0 0 1
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง 0 0 1
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊ป สุภัทโท 0 0 1
การุญเวช อยุธยา 0 0 1
กุดรัง 0 0 1
เกษมราษฎร์ รามคำแหง 0 0 1
โกสัมพีนคร 0 0 1
กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
กายภาพบำบัดขนาดเล็ก ด๊อกเตอร์ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
กาฬสินธุ์-ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
เกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
เกาะเต่า 0 0 1
เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 1 1 0
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 1 1 0
เขลางค์นครราม 0 0 1
ขอนแก่นราม 0 0 1
ค่ายพ่อขุนผาเมือง 0 0 1
ค่ายพระยอดเมืองขวาง 0 0 1
คลองตัน 0 0 1
โคกโพธิ์ไชย 0 0 1
คลองเขื่อน 1 1 0
คลองสามวา 0 0 1
ฆ้องชัย 0 0 1
จุฬารัตน์ชลเวช 1 1 0
จุฬารัตน์ 9 0 0 1
จักษุรัตนิน 0 0 1
จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 0 0 1
จริยธรรมรวมแพทย์กระบี่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
จอมเทียน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 0 0 1
จุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 1 1 0
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
เฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซียขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่ โฮมขนาดเล็ก 0 0 1
ฉลอง 1 1 0
เฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนครขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะทางมะเร็งขนาดเล็กแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา 0 0 1
เฉพาะทางมะเร็งชีวามิตราขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งขนาดเล็ก ดับเบิ้ลยู 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งขนาดเล็ก มิลาด้า 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งและทันตกรรมขนาดเล็ก เอสแอลซี 0 0 1
เฉพาะประเภทผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขนาดกลาง ธนบุรีบูรณา 0 0 1
เฉพาะประเภทผู้ป่วยเด็กขนาดกลาง ธนบุรี - ชุมพร 0 0 1
เฉพาะประเภทผู้สูงอายุขนาดกลาง ซีเอชจี ฮอทพิทอล 0 0 1
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
ชัยอรุณเวชการ 0 0 1
ชลลดา 0 0 1
ชัยเกษมการแพทย์ 0 0 1
ชัยภูมิรวมแพทย์ 0 0 1
ชัยภูมิ-ราม 0 0 1
เชียงใหม่เมดิคอล เซ็นเตอร์ 0 0 1
ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยเรื้อรังขนาดกลาง 0 0 1
ชื่นชม 0 0 1
ชุมตาบง 1 1 0
เชียงขวัญ 0 0 1
เชียงรายอินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 0 0 1
เซ็นทรัลปาร์ค 0 0 1
ซับใหญ่ 1 1 0
ซีจีเอช ลำลูกกา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
ฐานทัพทหารเรือสงขลา 0 0 1
ฐานทัพเรือพังงา 0 0 1
ดารารัศมี 0 0 1
เดอะโกลเดนเกท 0 0 1
เด็กสินแพทย์ 0 0 1
ดงเจริญ 0 0 1
ดอนจาน 0 0 1
ดอยหลวง 0 0 1
เดอะซีพลัสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
ตาเซนต์ปีเตอร์ 0 0 1
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
ตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก 0 0 1
เทศบาลนครเชียงใหม่ 0 0 1
เทพปัญญา2 0 0 1
เทพากร 0 0 1
ท่าโรงช้าง 0 0 1
ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
ทักษิณ 0 0 1
เทียนฟ้ามูลนิธิ 0 0 1
ทหารเรือกรุงเทพ 0 0 1
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 1
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ ฮอสพิทอล 0 0 1
ทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 2 0 0 1
ทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 0 0 1
ทุ่งเขาหลวง 0 0 1
เทพารักษ์ 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0
ทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพเชียงราย 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพหัวหิน 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางบุรีรัมย์ ราม 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางศูนย์การแพทย์พระรามเก้า 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็ก เจแปนนิส บาย สมิติเวช 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กบ้านดอนอินเตอร์ เกาะพะงัน 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กบ้านดอนอินเตอร์เนชั่นแนล เฉวง 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กพะงันอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กพานาซีพระราม 2 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กลาดพร้าวเวชกรรม 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กลานนา 2 0 0 1
ทั่วไปขนาดใหญ่มิตรประชา 0 0 1
ทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์ 0 0 1
ทั่วไปพระราม 3 ขนาดเล็ก 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ 1 1 0
ธนกาญจน์ 0 0 1
ธนบุรี – อู่ทอง 0 0 1
ธีรวัฒน์ 0 0 1
ธนบุรี - ชุมพร 0 0 1
ธนบุรี-ทุ่งสง 1 1 0
ธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
นาน้อย 0 0 1
นิคมพัฒนา 0 0 1
นาหว้า 0 0 1
นาด้วง 1 1 0
นายแพทย์หาญ 0 0 1
นครคริสเตียน 0 0 1
นครพัฒน์ 0 0 1
นครินทร์ 0 0 1
นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
นมะรักษ์ 0 0 1
นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 1 1 0
โนนศิลา 0 0 1
นบพิตำ 0 0 1
นาคู 0 0 1
นิรันดร์การแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
เนินขาม 0 0 1
เบญจรมย์ 0 0 1
บางสะพานน้อย 0 0 1
บางนา 5 0 0 1
บางนา 2 0 0 1
บ้านดอนอินเตอร์ 0 0 1
บางไผ่ 0 0 1
บุรฉัตรไชยากร (รถไฟ) 0 0 1
บัวลาย 0 0 1
บางบัวทอง 2 0 0 1
บางปะกอกสมุทรปราการ 0 0 1
บ้านคา 0 0 1
บางเสาธง 0 0 1
บี บี เอชโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก 0 0 1
บึงนาราง 0 0 1
บุญญาเวช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
บางนากรุงเทพมหานคร 1 1 0
ปิยะเวชช์ บ่อวิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ 0 0 1
ป.แพทย์ 0 0 1
ประชารักษ์เวชการ 1 1 0
ป่าบอน 0 0 1
ปิยะรักษ์ 0 0 1
ประจักษ์ศิลปาคม 0 0 1
ประชาพัฒน์ 0 0 1
พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
ปิยะเวชช์ ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหาร 0 0 1
แผนกแพทย์ฯรร.ทหารเกล็ดแก้ว 0 0 1
ผิวหนัง อโศกสาขาปิ่นเกล้า 0 0 1
ผิวหนังอโศก 0 0 1
ผู้สูงอายุแมคเคนขนาดเล็ก 0 0 1
ผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก พิม 0 0 1
เฝ้าไร่ 0 0 1
พะเยาราม 0 0 1
แพร่คริสเตียน 0 0 1
แพร่ราม 0 0 1
พิษณุเวช 0 0 1
เพชรรัตน์ 0 0 1
พัฒนเวชสุโขทัย 0 0 1
พีรเวช 0 0 1
พร้อมแพทย์ 0 0 1
พรชัย 0 0 1
พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล 0 0 1
พิสัยเวช 0 0 1
พยุห์ 0 0 1
พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 0 0 1
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ 0 0 1
แพทย์หลวงสวนจิตรลดา กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง 0 0 1
โพธิ์ตาก 0 0 1
พระพรหม 0 0 1
พริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
พริ้นซ์ อุบลราชธานี 0 0 1
พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 0 0 1
พิงพัก โรงพยาบาลเพื่อโรคมะเร็งขนาดเล็ก 0 0 1
พิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
พริ้นซ์ ศรีสะเกษโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
ฟันขนาดเล็ก 0 0 1
เฟิร์สเวสเทอร์นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
ภัทร-ธนบุรี 0 0 1
ภูกระดึง 0 0 1
ภูเพียง 0 0 1
ภูกามยาว 0 0 1
ภูซาง 1 1 0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0 1
แม่ทะ 0 0 1
เมืองนารายณ์ 0 0 1
มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 0 0 1
มงกุฎระยอง 0 0 1
เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 0 0 1
เมืองสมุทรปากน้ำ 0 0 1
มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
เมืองเลยราม 0 0 1
มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) 0 0 1
มงกุฎวัฒนะ 0 0 1
มเหสักข์ 0 0 1
มนารมย์ 0 0 1
รพ.เมืองพัทยา 0 0 1
มหาชัยแม่กลองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
มะนัง 0 0 1
แม่สอดราม 0 0 1
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 0 0 1
มายด์เมดเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชขนาดเล็ก 0 0 1
มาสเตอร์พีชโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งขนาดเล็ก 0 0 1
เมดพาร์ค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา 0 0 1
รวมแพทย์พิษณุโลก 0 0 1
รวมแพทย์สุโขทัย 0 0 1
รวมแพทย์ชัยนาท 0 0 1
รวมแพทย์นครสวรรค์ 0 0 1
ร่มฉัตร 0 0 1
รักษาโรคทั่วไปปภาเวช 0 0 1
รวมชัยประชารักษ์ 0 0 1
ร้อยเอ็ดธนบุรี 0 0 1
รักษ์สกล 0 0 1
รวมแพทย์หนองคาย 0 0 1
โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปบัวใหญ่รวมแพทย์ 0 0 1
รวมแพทย์ (หมออนันต์) 0 0 1
ราชเวชอุบลราชธานี 1 1 0
โรคปอดกรุงเทพ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่พระราม 2 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล โชคชัย 4 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ 0 0 1
รามคำแหง 0 0 1
ราชสีมาฮอสพิทอล 0 0 1
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 0 0 1
รวมแพทย์ยโสธรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
รัตนวาปี 0 0 1
ริมลิฟวิ่งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต โรงพยาบาลขนาดกลาง 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพเชียงใหม่ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์ 0 0 1
ราชธานี โรจนะ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
โรงเรียนนายเรือ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่นวเวช 1 0 0
ลำดวน 0 0 1
เลอลักษณ์ศัลยกรรมตกแต่ง 0 0 1
วิภาวดี - ปิยะราษฏร์ 0 0 1
วิภาราม-ชัยปราการ 0 0 1
วีระพลการแพทย์ 0 0 1
เวียงเวช 0 0 1
วังวิเศษ 0 0 1
วัฒนแพทย์ตรัง 0 0 1
วังสมบูรณ์ 0 0 1
วังยาง 0 0 1
วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 0 0 1
เวียงหนองล่อง 0 0 1
เวียงเก่า 1 1 0
วัฒนแพทย์ อ่าวนาง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 1 1 0
เวชชารักษ์ลำปาง 0 0 1
ศิริเวช ลำพูน 0 0 1
ศรีเทพ 0 0 1
ศรีสวรรค์ 0 0 1
ศุภมิตรเสนา 0 0 1
ศาลายา 0 0 1
ศุภมิตร 0 0 1
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย 0 0 1
ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 0 0 1
ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี 0 0 1
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 0 0 1
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0 1
ศิรินโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก 0 0 1
ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 1 1 0
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 0 0 1
สองแคว 0 0 1
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม 0 0 1
สิงห์บุรีเวชการ(หมอประเจิด) 0 0 1
สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 0 0 1
สถานพยาบาลท่าเรือ 0 0 1
สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ 0 0 1
สถานพยาบาลวัฒนเวช 0 0 1
สถานพยาบาลหมอสงวน 0 0 1
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ 0 0 1
สิริเวช จันทบุรี 0 0 1
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 0 0 1
สุรินทร์รวมแพทย์1 0 0 1
สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 0 0 1
สิริโรจน์ 0 0 1
สถานพยาบาลอันดามันระนองการแพทย์ 0 0 1
สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 0 0 1
สถานพยาบาลเจตนิน 0 0 1
สถานพยาบาลบางขุนเทียน 0 0 1
สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน 0 0 1
สถานพยาบาลรัชดา-ท่าพระ 0 0 1
สถานพยาบาลนันอา 0 0 1
สถานพยาบาลภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม 0 0 1
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง 0 0 1
สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 0 0 1
สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ 0 0 1
สถานพยาบาลโกลเด้นเยียร์ 0 0 1
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 0 0 1
สุขุมวิท 0 0 1
สถานพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมด 0 0 1
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง กล้วยน้ำไท 2 0 0 1
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวลเนสแคร์ 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมเรืองโรจน์การแพทย์ 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม 0 0 1
สถานพยาบาลศรีสุโข 0 0 1
สถานพยาบาลอภิณพเวชกรรม 0 0 1
สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม 0 0 1
สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) 0 0 1
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 0 0 1
สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 0 0 1
สินแพทย์ ลำลูกกา 0 0 1
สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 0 0 1
สิโรรส ปัตตานี 0 0 1
สีดา 0 0 1
สุขสวัสดิ์ 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 0 0 1
สถานพยาบาลนายแพทย์บัณฑิต 0 0 1
สากเหล็ก 0 0 1
สามชัย 0 0 1
สิรินาถ บึงกุ่ม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
รพ. สมิติเวชไชน่าทาวน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
หนองคาย-วัฒนา 0 0 1
ห้วยเกิ้ง 0 0 1
หัวทะเล เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 0 1
หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 0 0 1
หนองนาคำ 0 0 1
หนองปรือ 0 0 1
หนองมะโมง 0 0 1
หนองฮี 1 1 0
อุ้มผาง 0 0 1
เอกชนเมืองกำแพง 0 0 1
อนันต์พัฒนา 2 (สปสช. กรุงเทพฯ) 0 0 1
เอกชัย 0 0 1
เอกอุดร 0 0 1
เอกชนร่มเกล้า 0 0 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 0 0 1
เอเชียโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
เอสโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทขนาดเล็ก 0 0 1
อินทรารัตน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1


หมดเขตการรับสมัคร