สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
SS048:
การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
รุ่น 2
วันที่อบรม: 19 ส.ค. 2565    - ถึง -    19 ส.ค. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 48 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
22 มิ.ย. 2565    - ถึง -    30 ก.ค. 2565


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร

วิทยากร:
ทีม HACC /QC


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meetingเอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับหลักสูตร SS048 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการ HA การต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (re accrditation ครั้งที่ 1- 6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ในปี 2564- 2565 ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on -site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ จำนวน 177 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหา


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กระบี่ 0 0 48
เกาะพะงัน 0 0 48
กาบัง 0 0 48
กล้วยน้ำไท 0 0 48
กรุงเทพสุราษฎร์ 0 0 48
เขาพนม 0 0 48
ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 0 0 48
เคียนซา 0 0 48
ควนเนียง 0 0 48
คามิลเลียน 0 0 48
ตะโหมด 0 0 48
ถ้ำพรรณรา 0 0 48
ทุ่งใหญ่ 0 0 48
ทุ่งสง 0 0 48
ทุ่งหว้า 0 0 48
นาบอน 1 0 47
นราธิวาสราชนครินทร์ 0 0 48
นาหม่อม 0 0 48
บางโพ 0 0 48
ปลายพระยา 0 0 48
ปิยะเวท 0 0 48
พัทลุง 0 0 48
มาบอำมฤต 0 0 48
แม่ลาน 0 0 48
ยะหริ่ง 0 0 48
ระนอง 0 0 48
รือเสาะ 0 0 48
ระโนด 0 0 48
ราชพิพัฒน์ 0 0 48
รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 0 0 48
ละแม 0 0 48
วิรัชศิลป์ 0 0 48
วชิระภูเก็ต 0 0 48
วัฒนแพทย์ตรัง 1 0 47
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 0 0 48
สุคิริน 0 0 48
สุไหงโก-ลก 1 0 47
สิงหนคร 0 0 48
สงขลานครินทร์ 0 0 48
สตูล 0 0 48
สมิติเวช สุขุมวิท 0 0 48
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 0 0 48
เหนือคลอง 0 0 48
หัวไทร 0 0 48