สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
PT046:
HA journey for Quality Movement
รุ่น 1
วันที่อบรม: 09 ธ.ค. 2564    - ถึง -    30 ก.ย. 2565
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 310 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 0 คน
ค่าลงทะเบียน 15000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
15 ต.ค. 2564    - ถึง -    30 พ.ย. 2564


ราคานี้รวม
ค่าเอกสาร
อื่นๆ

วิทยากร:
1. พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ
2. พญ.เอกจิตรา สุขกุล รอง ผอ.สรพ
3. อ.วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา


Link จดหมายตอบรับ:
0


สถานที่อบรม:
ผ่านระบบ zoomเอกสารประกอบการอบรม
1. จม.ตอบรับการอบรมหลักสูตร PT046 click here
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาในระดับขั้น 0-2 ที่มีความสมัครใจพัฒนาและมีเป้าหมายเข้าสู่การรับรอง HA โดยสมัครเข้าร่วมตามแนวทางที่สถาบันกำหนด จำนวน 30 แห่ง


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1.1 เพื่อสนับสนุน รพ.เอกชน และรพ.ภาครัฐ ขั้น 0 – 2 ที่มีความสมัครใจ มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพจากรากฐานการพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็งและเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ 3 สู่ HA และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ
1.2 บุคลากรในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เรื่องแนวคิด เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพตามระดับขั้น สามารถวิเคราะห์ GAP ของการพัฒนาได้ รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
1.3 มีระบบการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวคิดคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA ระหว่างโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางต่างๆ


เนื้อหา
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/3FvVrGG


สมัครได้เฉพาะโรงพยาบาลที่มีรายชื่อด้านล่างนี้เท่านั้น
หากโรงพยาบาลของท่านไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทางสถาบันขออนุญาติไม่รับพิจารณาการสมัคร


รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนแล้ว จ่ายเงินแล้ว ที่นั่งเหลือ
กองบิน 41 0 0 1
กองบิน 46 0 0 1
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 0 0 1
กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 0 0 1
กองบิน 2 0 0 1
กาญจนบุรีเมโมเรียล 0 0 1
กรุงเทพคริสเตียน 0 0 1
กุยบุรี 0 0 1
กองบิน 5 0 0 1
กรุงเทพจุรีเวช 0 0 1
กองบิน 23 0 0 1
กองบิน 1 0 0 1
กองบิน 21 0 0 1
เกาะลันตา 0 0 1
กรุงเทพสมุย 0 0 1
กองบิน กองบิน 56 0 0 1
การแพทย์แผนไทย 0 0 1
กองการแพทย์ การท่าเรือแห่งประไทย 0 0 1
กว๋องสิวมูลนิธิ 0 0 1
การไฟฟ้านครหลวง 0 0 1
กรุงเทพพิษณุโลก 0 0 1
กรุงเทพปากช่อง 0 0 1
กรุงเทพเพชรบุรี 0 0 1
กรุงเทพสนามจันทร์ 0 0 1
กองบินทหารเรือ 0 0 1
กองพยาบาลโรงเรียนเตรียมทหาร 0 0 1
กองพันพยาบาล สนับสนุน 0 0 1
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ (กวป.พอ) 0 0 1
กัลยาณิวัฒนาการุณย์ 0 0 1
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง 0 0 1
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊ป สุภัทโท 0 0 1
การุญเวช อยุธยา 0 0 1
กุดรัง 0 0 1
เกษมราษฎร์ รามคำแหง 0 0 1
โกสัมพีนคร 0 0 1
เขลางค์นครราม 0 0 1
ขอนแก่นราม 0 0 1
ค่ายพระยอดเมืองขวาง 0 0 1
คลองตัน 0 0 1
โคกสูง 0 0 1
โคกโพธิ์ไชย 0 0 1
จุฬารัตน์ชลเวช 0 0 1
จุฬารัตน์ 9 0 0 1
จักษุรัตนิน 0 0 1
จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 0 0 1
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
เฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเอเซียขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่ โฮมขนาดเล็ก 0 0 1
เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งขนาดเล็ก มิลาด้า 0 0 1
เฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
ชัยอรุณเวชการ 0 0 1
ชลลดา 0 0 1
ชัยเกษมการแพทย์ 0 0 1
ชัยภูมิรวมแพทย์ 0 0 1
ชัยภูมิ-ราม 0 0 1
เชียงใหม่เมดิคอล เซ็นเตอร์ 0 0 1
เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 0 0 1
เซ็นทรัลปาร์ค 0 0 1
ซับใหญ่ 0 0 1
ฐานทัพทหารเรือสงขลา 0 0 1
ฐานทัพเรือพังงา 0 0 1
ดารารัศมี 0 0 1
เดอะโกลเดนเกท 0 0 1
เด็กสินแพทย์ 0 0 1
ตาเซนต์ปีเตอร์ 0 0 1
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
เทศบาลนครเชียงใหม่ 0 0 1
เทพปัญญา2 0 0 1
เทพากร 0 0 1
ท่าลี่ 0 0 1
ท่าโรงช้าง 0 0 1
ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
ทักษิณ 0 0 1
เทียนฟ้ามูลนิธิ 0 0 1
ทหารเรือกรุงเทพ 0 0 1
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 1
ทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 1
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1
ทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ ฮอสพิทอล 0 0 1
ทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 2 0 0 1
ทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 0 0 1
ทุ่งเขาหลวง 0 0 1
เทพารักษ์ 0 0 1
ทั่วไปขนาดเล็กบ้านดอนอินเตอร์ เกาะพะงัน 0 0 1
ธนกาญจน์ 0 0 1
ธนบุรี – อู่ทอง 0 0 1
ธีรวัฒน์ 0 0 1
ธนบุรี - ชุมพร 0 0 1
ธนบุรี-ทุ่งสง 0 0 1
นาน้อย 0 0 1
นิคมพัฒนา 0 0 1
นาหว้า 0 0 1
นายแพทย์หาญ 0 0 1
โนนคูณ 0 0 1
นครคริสเตียน 0 0 1
นครพัฒน์ 0 0 1
นครินทร์ 0 0 1
นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
นมะรักษ์ 0 0 1
นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
น้ำขุ่น 0 0 1
โนนศิลา 0 0 1
บางไทร 0 0 1
เบญจรมย์ 0 0 1
บางสะพานน้อย 0 0 1
บางนา 5 0 0 1
บางนา 2 0 0 1
บ้านดอนอินเตอร์ 0 0 1
บางไผ่ 0 0 1
บุรฉัตรไชยากร (รถไฟ) 0 0 1
บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลเด็นทัลคลินิกทันตกรรม 0 0 1
บัวลาย 0 0 1
บางบัวทอง 2 0 0 1
บางปะกอกสมุทรปราการ 0 0 1
บางมด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
บ้านคา 0 0 1
ปิยะเวชช์ บ่อวิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ 0 0 1
ป.แพทย์ 0 0 1
ประชารักษ์เวชการ 0 0 1
ป่าบอน 0 0 1
ปิยะรักษ์ 0 0 1
ประจักษ์ศิลปาคม 0 0 1
ประชาพัฒน์ 0 0 1
พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
แผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหาร 0 0 1
แผนกแพทย์ฯรร.ทหารเกล็ดแก้ว 0 0 1
ผิวหนัง อโศกสาขาปิ่นเกล้า 0 0 1
ผิวหนังอโศก 0 0 1
ผู้สูงอายุแมคเคนขนาดเล็ก 0 0 1
เฝ้าไร่ 0 0 1
พะเยาราม 0 0 1
แพร่คริสเตียน 0 0 1
แพร่ราม 0 0 1
พิษณุเวช 0 0 1
เพชรรัตน์ 0 0 1
พัฒนเวชสุโขทัย 0 0 1
พีรเวช 0 0 1
พร้อมแพทย์ 0 0 1
พรชัย 0 0 1
พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล 0 0 1
พิสัยเวช 0 0 1
พยุห์ 0 0 1
พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 0 0 1
พิษณุเวชอุตรดิตถ์ 0 0 1
แพทย์หลวงสวนจิตรลดา กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง 0 0 1
โพธิ์ตาก 0 0 1
ภัทร-ธนบุรี 0 0 1
ภูกระดึง 0 0 1
ภูเพียง 0 0 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0 1
แม่ทะ 0 0 1
เมืองนารายณ์ 0 0 1
มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 0 0 1
มงกุฎระยอง 0 0 1
เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 0 0 1
เมืองสมุทรปากน้ำ 0 0 1
มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
เมืองเลยราม 0 0 1
มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
มิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) 0 0 1
มงกุฎวัฒนะ 0 0 1
มเหสักข์ 0 0 1
มนารมย์ 0 0 1
รพ.เมืองพัทยา 0 0 1
มหาชัยแม่กลองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
มะนัง 0 0 1
แม่สอดราม 0 0 1
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา 0 0 1
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร 0 0 1
รวมแพทย์พิษณุโลก 0 0 1
รวมแพทย์สุโขทัย 0 0 1
รวมแพทย์ชัยนาท 0 0 1
รวมแพทย์นครสวรรค์ 0 0 1
ร่มฉัตร 0 0 1
รักษาโรคทั่วไปปภาเวช 0 0 1
รัทรินทร์ 0 0 1
รวมชัยประชารักษ์ 0 0 1
ร้อยเอ็ดธนบุรี 0 0 1
รักษ์สกล 0 0 1
รวมแพทย์หนองคาย 0 0 1
โรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไปบัวใหญ่รวมแพทย์ 0 0 1
รวมแพทย์ (หมออนันต์) 0 0 1
ราชเวชอุบลราชธานี 0 0 1
โรคปอดกรุงเทพ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่พระราม 2 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล โชคชัย 4 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ 0 0 1
รามคำแหง 0 0 1
ราชสีมาฮอสพิทอล 0 0 1
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 0 0 1
รวมแพทย์ยโสธรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 0 0 1
รัตนวาปี 0 0 1
ริมลิฟวิ่งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต โรงพยาบาลขนาดกลาง 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพเชียงใหม่ 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์ 0 0 1
ลำดวน 0 0 1
ลำทับ 0 0 1
เลอลักษณ์ศัลยกรรมตกแต่ง 0 0 1
วิภาวดี - ปิยะราษฏร์ 0 0 1
วิภาราม-ชัยปราการ 0 0 1
วีระพลการแพทย์ 0 0 1
เวียงเวช 0 0 1
วังวิเศษ 0 0 1
วังสมบูรณ์ 0 0 1
วังเจ้า 0 0 1
วังยาง 0 0 1
วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 0 0 1
เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 0 0 1
เวียงหนองล่อง 0 0 1
เวียงเก่า 0 0 1
ศิริเวช ลำพูน 0 0 1
ศรีเทพ 0 0 1
ศรีสวรรค์ 0 0 1
ศุภมิตรเสนา 0 0 1
ศาลายา 0 0 1
ศุภมิตร 0 0 1
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย 0 0 1
ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 0 0 1
ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี 0 0 1
ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 0 0 1
ศิลาลาด 0 0 1
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) 0 0 1
สองแคว 0 0 1
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม 0 0 1
สิงห์บุรีเวชการ(หมอประเจิด) 0 0 1
สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย 0 0 1
สถานพยาบาลท่าเรือ 0 0 1
สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ 0 0 1
สถานพยาบาลวัฒนเวช 0 0 1
สถานพยาบาลหมอสงวน 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 0 0 1
สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ 0 0 1
สิริเวช จันทบุรี 0 0 1
สถานพยาบาลอิมพีเรียล 0 0 1
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 0 0 1
สุรินทร์รวมแพทย์1 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 0 0 1
สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 0 0 1
สิริโรจน์ 0 0 1
สถานพยาบาลอันดามันระนองการแพทย์ 0 0 1
สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 0 0 1
สถานพยาบาลเจตนิน 0 0 1
สถานพยาบาลบางขุนเทียน 0 0 1
สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ สาขารัชดาภิเษก 0 0 1
สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน 0 0 1
สถานพยาบาลรัชดา-ท่าพระ 0 0 1
สถานพยาบาลนันอา 0 0 1
สถานพยาบาลภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม 0 0 1
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง 0 0 1
สถานพยาบาลศุขเวชเนอสซิ่งโฮม(ราม 21) 0 0 1
สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร 0 0 1
สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ 0 0 1
สถานพยาบาลโกลเด้นเยียร์ 0 0 1
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 0 0 1
สุขุมวิท 0 0 1
สถานพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมด 0 0 1
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง กล้วยน้ำไท 2 0 0 1
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเดอะซีเนียร์ 3 0 0 1
สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังเวลเนสแคร์ 0 0 1
สถานพยาบาลเมดิคอลเวชการ 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมเมืองปทุม 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมเรืองโรจน์การแพทย์ 0 0 1
สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม 0 0 1
สถานพยาบาลศรีสุโข 0 0 1
สถานพยาบาลอภิณพเวชกรรม 0 0 1
สถานพยาบาลอมตะเวชกรรม 0 0 1
สถานีกาชาดสิริธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) 0 0 1
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 0 0 1
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 0 0 1
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 0 0 1
สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 0 0 1
สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 0 0 1
สินแพทย์ ลำลูกกา 0 0 1
สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 0 0 1
สิโรรส ปัตตานี 0 0 1
สีดา 0 0 1
สุขสวัสดิ์ 0 0 1
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 0 0 1
หนองขาหย่าง 0 0 1
หนองเสือ 0 0 1
หนองคาย-วัฒนา 0 0 1
ห้วยเกิ้ง 0 0 1
หัวทะเล เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0 0 1
หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 0 0 1
หนองนาคำ 0 0 1
อุ้มผาง 0 0 1
เอกชนเมืองกำแพง 0 0 1
อนันต์พัฒนา 2 (สปสช. กรุงเทพฯ) 0 0 1
อ่างทองเวชการ 0 0 1
เอกชัย 0 0 1
อาภากรเกียรติวงศ์ 0 0 1
เอกอุดร 0 0 1
เอกชนร่มเกล้า 0 0 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 0 0 1