สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

หลังล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการอมรมพร้อมใส่ข้อมูลการจอง

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคาร

เมื่อสถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร จะทำการส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมล

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
รายละเอียด / สำรองที่นั่ง
ST005:
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 1 ผ่านโปรแกรม Zoom
รุ่น 1
วันที่อบรม: 20 พ.ย. 2564    - ถึง -    21 พ.ย. 2564
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียน 200 คน
จำนวนคนจ่ายเงินแล้ว 1 คน
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2564    - ถึง -    20 ต.ค. 2564


ราคานี้รวม

วิทยากร:
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิพงศ์
นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศสถานที่อบรม:
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในสถานพยาบาล ที่ต้องการเรียนรู้และนำมาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 2. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานส่วนที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
3. เข้าใจแนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ


เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 2. ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน0และการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพฉบับที่ 5
3. แนวทางในการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ


หมดเขตการรับสมัคร