สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วิธีลงทะเบียนอบรมออนไลน์

เลือกหลักสูตรที่ต้องการพร้อมใส่ข้อมูล

พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารตามที่ระบุในใบรายการชำระเงิน

สถาบันได้รับการยืนยันจากธนาคาร และส่งหมายเลขที่นั่งให้ท่านทางอีเมลล์

ท่านสามารถล็อคอินกลับมาตรวจสอบข้อมูลหลังการชำระเงินแล้ว
สมัครสมาชิก
รูปของท่าน

jpg file ขนาด 180x200 pixel
รายละเอียดส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
นพ. พญ. นาย นาง น.ส. อื่นๆ
กรณีเลือกอื่นๆ
ชื่อ *

นามสกุล *

เลขบัตรประชาชน *

Email *

Username *

Password *

Confirms Password *
สถานะการทำงาน
    แพทย์     ทันตแพทย์     พยาบาล
    เภสัชกร     นักกายภาพบำบัด     นักเทคนิคการแพทย์
    อื่นๆ/ผู้ประสานงานสถานพยาบาล
เลขประกอบวิชาชีพ:
เลขสมาชิกสภาการพยาบาล:

สถานที่ทำงาน *
กรณีเลือกไม่สังกัด สถานพยาบาล โปรดใส่รายละเอียด


ตำแหน่งสายงาน *
    ผู้อำนวยการ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ     รองผู้อำนวยการ
    ผู้ประสานงานสถานพยาบาล
    หัวหน้างาน / ฝ่าย     อื่นๆ
ที่อยู่ส่งเอกสาร

บ้าน

ที่ทำงาน
เลขที่ *
ซอย *
ถนน

จังหวัด *
แขวง / ตำบล
เขต / อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องเว้นวรรค) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเว้นวรรค) *
เบอร์ Fax (ไม่ต้องเว้นวรรค)

โปรดกรอกตัวหนังสือตามตัวอย่างข้างล่างในช่อง ก่อนกดส่งข้อมูล